יצירת קשר בשעת חירום

מגן דוד אדום: 101


מכבי אש: 102


מוקד חברת החשמל: 103


מוקד עירוני: 106


פיקוד העורף: 1207 או 1255111 מכל טלפון


ער"ן - עזרה נפשית:

מנהל/ת בית הספר טלפון + דוא"ל

אחראי לביטחון טלפון + דוא"ל

אחראי על האתר הבית ספרי- טלפון + דוא"ל