השאלת ספרים התשע"ה

הורים יקרים,
חוזר מנכ"ל 6.3-1 (כתיבה בספרי לימוד)
 
החוזר מנחה את בתיה"ס לצמצם ככל הניתן, ב"כתיבה בחוברות, מטעמים חינוכיים ומטעמי חיסכון בכסף ובמשאבים סביבתיים. כמו כן, לכתיבה במחברות יש ערך לימודי: הכתיבה כשלעצמה היא מיומנות חיונית שיש לטפחה, והמחברת מזמנת כתיבה נרחבת יותר מאשר ספר או חוברת ותרומתה רבה יותר לפיתוח החשיבה ויכולת ההבעה, להטמעת סדר, ארגון ועוד."
 
ביה"ס מקפיד להתנהל בהתאם לחוזר מנכ"ל ,ומצמצם ככל הניתן כתיבה בחוברות עבודה.
 
הבהרה:
 
בשכבה ג'- לא רוכשים חוברות בתנ"ך, אלא עובדים עם ספר לימוד בלבד.
 
בשכבה ה'- לומדים אנגלית עם ספר לימוד בלבד. חוברת עבודה  מקוונת, בה התלמידים יעבדו דרך המחשב ,תירכש  באופן מרוכז דרך אופק מט"ח.
בשכבה ו' - לומדים אנגלית עם ספר לימוד בלבד. חוברת עבודה  מקוונת, בה התלמידים יעבדו דרך המחשב ,תירכש  באופן מרוכז דרך אופק מט"ח.
 
           יש להירשם לפרוייקט השאלת הספרים עד לתאריך 15.5.14 ולהסדיר את התשלום לבית הספר.
                                                                                        
                                                                                                   שנת לימודים פורייה ומוצלחת.