חנוכה

  מאגר מת"ל במכללת קיי - באר שבע
  חנוכה ברשת אמ"ית
 חנוכה ב"שיטים" - מכון החגים   
 מתי"א - תל אביב יפו
 חג האורים- אירישפ
 דפי צביעה -אפשר לצבוע ב"צייר"
 דפי צביעה- סמלי החג
 משחקי חנוכה לכיתות א'- ב'
  חנוכה- משמעויות והדגשים- מט"ח
 אנציקלופדיה Ynet
 משחקים לחנוכה
 מאגר של מערכי שיעור לחג - זהות
 פעילויות לחנוכה- משרד החינוך
 חג אורים חג האש - מט"ח
 מט"ח- המאבק בין היהודים ליוונים
 חנוכה מא'-ת' / רונית חצרוני, מתי"א שומרון ורונית שדה, בית-ספר רעות ע"ש גולדה מאיר, נהריה
 חנוכה- אש התורה
 מצגת לשיעור מקוון- חנוכה חג האור
  אל תפיל את המיליון- משחק לכיתות ג'-ו'