שכבה א'

https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/kitaalef-1/              
                    
https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/kitaalef-3/
     מחנכת: לוטי כבריאן
                         מחנכת: עדי ניר מור                                    מחנכת: גיתית זינגר
              

 

הודעות משרד החינוך בשעת חירום