שכבה ב'

       https://sites.google.com/a/hagoren.org.il/hagoren/shichva/kitabethadash     
https://sites.google.com/a/hagoren.org.il/hagoren/shichva/kitabethadash      
https://sites.google.com/a/hagoren.org.il/hagoren/shichva/kitabethadash
            מחנכת: טל זילבר                        מחנכת: רותי תירם                              מחנכת: שירי רסלס

                                
                           

הודעות משרד החינוך בשעת חירום