שכבה ד'

                     https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/kitadalet-1/                 

                                       מחנכת: דויד בברא                                               מחנכת: מיכל גולן

הודעות משרד החינוך בשעת חירום