שכבה ה'

                                                         
                                מחנכת: מיכל רז                                                     מחנכת: נורית רוז







                                              
 
              

הודעות משרד החינוך בשעת חירום