ספרי לימוד לכל הכיתות - תשע"ה

                       https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZWR1LWhhaWZhLm9yZy5pbHxoYWdvcmVufGd4OjNhMTM1YmMwNjVkMjBmNmU&u=1        https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZWR1LWhhaWZhLm9yZy5pbHxoYWdvcmVufGd4OjcyOGViNjA0ZGEzZjM0MjE&u=1    
             https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZWR1LWhhaWZhLm9yZy5pbHxoYWdvcmVufGd4OjRlMDkyMjhhYmEyMmIxZDg&u=1           https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZWR1LWhhaWZhLm9yZy5pbHxoYWdvcmVufGd4OjRlMDkyMjhhYmEyMmIxZDg&u=1       https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZWR1LWhhaWZhLm9yZy5pbHxoYWdvcmVufGd4OjdiZGJiODA3Y2I1YjliZTY&u=1

ĉ
ilit.ner@edu-haifa.org.il,
30 באוק׳ 2014, 13:59
ĉ
ilit.ner@edu-haifa.org.il,
30 באוק׳ 2014, 13:57
ĉ
ilit.ner@edu-haifa.org.il,
30 באוק׳ 2014, 14:00
ĉ
ilit.ner@edu-haifa.org.il,
30 באוק׳ 2014, 14:00
ĉ
ilit.ner@edu-haifa.org.il,
30 באוק׳ 2014, 13:57